• Boeken van professor Anton van der Geld over lifestyle, levenskunst en balans

Je lifestyle vanuit hart en ziel (4e druk)

'Ontwikkel een persoonlijke lifestyle – een eigen manier van leven, denken en doen − die echt bij je past. En houd daarbij rekening met de invloed van je genen, opvoeding en omgeving. Ik laat zien hoe je dichter bij ...

Meer informatie over dit boek »

Bestel dit boek

Je leven is van jou (5e druk)

"Het boek Je leven is van jou – goed omgaan met jezelf, je relaties en je werk is inspirerend en confronterend. Het laat in tien stappen zien hoe je leven in elkaar steekt en wat je allemaal kunt doen om te slagen...

Meer informatie over dit boek »

Bestel dit boek

Balans in ons leven (2e druk)

Hoe brengt deze drukke en verwarrende tijd ons innerlijk en onze samenleving uit balans? Hoe kunnen we deze crisis te boven komen en samen weer in balans geraken? Daar is levenskunst voor nodig, voor onszelf en voor onze...

Meer informatie over dit boek »

Bestel dit boek

Minister Van der Hoeven leidt debat bij boekbespreking in crisistijd

Je leven is van jou door Anton van der Geld

Op 20 april leidde minister Van der Hoeven een klein symposium in het kader van het Lustrumjaar van het BeNeLux-Universitair Centrum. Centraal stond daarin de presentatie van het jongste boek van prof. Anton van der Geld, Je leven is van jou, dat te plaatsen is op het praktische snijpunt van welbevinden en gezondheidszorg. Het boek komt niet helemaal toevallig uit in een financieel, maar ook maatschappelijk crisisachtige tijd. De vraag hoe wij omgaan met wat er gebeurt en hoe wij zorg kunnen dragen voor onze eigen geestelijke gezondheid en geluk, was de leidende vraag bij het schrijven van dit boek.

In tien stappen leidt deze ‘praktische levenskunst’ de lezer – en dat is in principe ieder van ons – door ontdekkingsfasen die hem de weg wijzen naar een succesvol en gelukkig leven.

Om het geheel aanschouwelijk en voorstelbaar te maken voerde Van der Geld een tiental gesprekken met mensen die geslaagd zijn in het leven, en plaatste die impressies tussen de hoofdstukken. Sommige van hen bevonden zich onder de sprekers van de bijeenkomst. Het zorgde ervoor dat deze ‘voorbeelden’ uit de politiek, de wetenschap en de kunst gingen leven voor de aanwezigen. Zij hadden ook wat te zeggen, zoals meteen al minister Van der Hoeven bij de opening van de sessie haar adagium kwijt kon: geniet juist ook in deze crisistijd van je zo kostbare leven. Adviezen zoals die in Je leven is van jou zijn gegeven, kunnen je daarbij uitstekend van dienst zijn.

Minister Van der Hoeven sprak in de auteur ook de gewaardeerde president en stichter van het B.U.C. toe: “Twintig jaar ben je al het lichaam, het hoofd en het hart van het B.U.C. Mensen zetten zich samen met jou aan het werk voor het culturele aspect van de Benelux.”

Na de openingswoorden van de minister sprak de directeur van het ontvangende Jan van der Togt Museum, de beeldhouwer Jan Verschoor, over de wording van het museum voor eigentijdse kunst. Het is een gebouw dat de Dorpsstraat van Amstelveen siert. De aanwezigen waren zich door zijn woorden ineens bewust van de hen omringende tentoonstelling – van Milou Hermus, Les belles Hollandaises – en ondergingen de prachtige vormgeving van het gebouw.

Uitgever Davidsfonds begroette in de persoon van Griet Verhoeyen vervolgens de aanwezigen met een knipoog naar het boek: “Beste gelukszoekers!” Ook voor zichzelf achtte ze in de drukte in haar bestaan Je leven is voor jou een aanmoedigende stem.

Presentatie

Prof. Anton van der Geld stelde zijn boek voor. Het is ontstaan vanuit zijn waarnemingen op drie locaties: in de spreekkamer, als therapeut, in de collegezaal, bij het voeren van discussies over menselijk gedrag, en op recepties en terrasjes, waar je de mensen bezig kunt zien, ieder in zijn eigen rol en met zijn masker op. Van der Geld heeft uit zijn studie en ervaringen geleerd dat mensen die hun eigen leven wat meer kunnen vormgeven, er veel meer van genieten. Het leidde tot een tienstappenplan, waarmee hij de lezer meevoert en zijn stappen ook laat uitproberen. Het boek, zo besloot hij zijn toelichting, is vooral gericht op het eigen taal- en cultuurgebied, en houdt zich verre van het Anglo-Amerikaanse moralisme; het is bedoeld om in onze cultuur, in onze context onze weg als mens te zoeken.

Sprekers

De volgende sprekers, nauw betrokken bij de thematiek van het boek, belichtten ieder op eigen wijze hoe zij omgaan met zichzelf en hun omgeving. Enkele reacties brachten het boek al meteen tot leven. Jan des Bouvrie, ontwerper en vormgever, beleed zijn passie voor mensen die verandering hebben weten aan te brengen, zoals Picasso, Mondriaan, de Beatles, Mien Ruis … Hij nam maar even de proef op de som: wie regeerde het land ten tijd van Leonardo da Vinci? Ten tijde van Rembrandt? Nee, wij wisten het niet. In die mensen toonde het land zijn rijkdom, zij brachten iets nieuws aan. Dat wil Des Bouvrie graag en de verandering in de Nederlandse huisinrichting, van het donkere herenbankstel naar lichtere toetsen, heeft ons land beslist aan zijn inbreng te danken.

Foppe de Haan, KNVB-bondscoach, weet nog niet zo zeker of iedereen wel zo gemakkelijk het geluk kan bereiken als Van der Geld ons voorspiegelt. “Het is maar net hoe je aankomt in het leven”, denkt hij. Maar als oefenmeester leerde hij tegelijkertijd dat ook ongedurige Marokkaantjes uiteindelijk glunderen als hij ze goed vindt voetballen. Zij verlangen naar respect, maar moeten ook leren het te geven. En wij moeten dat doorgeven!

Prof. Bob Smalhout zag in Je leven is van jou een mooi positief boek voor zich, van een positivistisch ingestelde zuiderling, dat verschijnt in een maatschappij waar mensen absoluut geen baas meer zijn over hun eigen leven. “De gezondheidszorg kost ons zo’n 60 á 70 miljard euro per jaar. Wat mij daarbij dwars zit”, stelt hij, “is dat de hoogste functies daarin zijn weggelegd voor politici die geen verstand hebben van medische zorg. Het is alsof het Vaticaan zich een paus kiest die niet rooms-katholiek is en geen theoloog. Het huisartsenwerk bestaat nu uit uitgeholde collectieven, die na vijven niet meer bereikbaar zijn, zodat je dan maar beter niet ziek kunt worden.” Wij herkennen veel klachten: “Dat in bejaardenhuizen de bezigheidstherapie wordt wegbezuinigd, berooft de bewoners van die ene activiteit in de vierentwintig uur die een etmaal nu eenmaal duurt.” De overheid komt met megalomane en bij voorkeur digitale plannen, die door het bereik van het internet van ons zozeer, ook officieel gekoesterde privéleven weinig meer overlaten. Ook de gezondheidszorg leidt onder het managerwezen, dat de patiënt niet meer centraal stelt.
Het is even stil, het maakbare leven lijkt ver weg. Maar de volgende spreker keert terug naar die andere rijrichting: wat kunnen wij als burger, als mens doen?

De patiëntenvereniging Viva la Donna is opgericht uit een persoonlijke behoefte van Corinne de Haas, die na haar behandelingen voor kanker een belangrijke nazorg miste. Woest was ze toen ze kanker kreeg: zij had positief gedacht en geleefd, zoals altijd wordt aangeraden. Ze zocht lotgenoten om mee te praten en zo ontstond het wekelijkse ‘kankeruurtje’. Daaruit kwamen heerlijke initiatieven voort: de verwendag, de sieradenparty’s en niet in de laatste plaats de 29ste mei, de sterfdag van Corinnes moeder, waarop zij een ode brengt aan alle vrouwen die kanker hebben. Hoe verder in deze crisistijd? Corinne de Haas verwoordt het eenvoudig en indringend: kanker neemt alles af, maar ruimt ook op: het leert je verwachtingen bijstellen. En de bijzondere opmerking dat geld héél belangrijk is en gezondheid uiteindelijk niet eens het belangrijkste.

Seth Gaaikema, kleinkunstenaar, wordt geconfronteerd met bisschop Simonis, jarenlang een onderwerp in zijn voorstellingen ... Zijn inbreng vormt een miniatuurtje in mooi en indringend cabaret, waarbij volgens hem naar de oudere bevolking wordt verwezen als gold het een rattenplaag. Gaaikema wijst naar Rembrandts portret van zijn moeder, met rimpels die tot de mooiste behoren die een menselijk gelaat kunnen sieren. Het boek van Anton van der Geld zal, zo hoopt hij, deze en vele andere vooroordelen die mensen jegens elkaar hebben, helpen verdwijnen.

Slot

De eerste exemplaren van het boek worden uitgereikt, als eerste aan Ministerraad Walter Lion, die de verhinderde ambassadeur Luc Carbonez verving. Lion bracht een ode aan de schrijver, die een pioniersgeest voor de Benelux had getoond en op kousenvoeten “un jardin secret” had betreden. ‘Geluk’, dat mooie einddoel van Je leven is van jou, van ons allen uiteindelijk, plaatste de Ministerraad tussen droom en aanvaarding, tussen hoop en vervulling. Een dankwoord van prof. Van der Geld aan moderator Maria van der Hoeven besloot deze bijeenkomst, die een belangrijk doel van het B.U.C. als centrum voor wetenschap en humaniteit volledig waarmaakte.